Treedis

Digital Twin פיתרון Digital Twin לארגונים בחומי פעילות שונים – תעשיה ותשתיות, שירות, תפעול ועוד כלי טכנולוגי חדשני המסייע לארגונים לייצר מודל וירטואלי מדויק של סביבה, תהליך או מוצר וכיוב’. בעזרת מידע ונתונים ממערכות שונות בארגון, הכלי מציג מודל דיגיטלי תואם בזמן אמת של הישויות הפיזיות. ומאפשר ביצוע מגוון עצום של פעולות בקלות, ביעילות ובצורה […]