Digital Twin

Treedis

פיתרון Digital Twin לארגונים בחומי פעילות שונים – תעשיה ותשתיות, שירות, תפעול ועוד

כלי טכנולוגי חדשני המסייע לארגונים לייצר מודל וירטואלי מדויק של סביבה, תהליך או מוצר וכיוב’. בעזרת מידע ונתונים ממערכות שונות בארגון, הכלי מציג מודל דיגיטלי תואם בזמן אמת של הישויות הפיזיות. ומאפשר ביצוע מגוון עצום של פעולות בקלות, ביעילות ובצורה מבוקרת ומודרכת. באמצעות התאום הדיגיטלי ניתן ליישם מספר נושאים חשובים:

1. עובדים מחוברים לסביבת העבודה (Connected Workers) – התאום הדיגיטלי של Treedis מאפשר חיבור של העובדים לסביבת העבודה, בזמן אמת, לביצוע פעולות נדרשות, לקבלת משימות ומידע, למתן הנחיות, לכתיבת הערות בסביבת העבודה תוך חיבור תמידי למערכות הארגון.

2. אופטימיזציה – התאום הדיגיטלי של Treedis מספק נקודת מבט כוללת שמאפשרת לייעל תהליכים, לשפר ביצועים ולחסוך משאבים.

3. הדרכה והכשרה בסביבת העבודה האמיתית (Immersive Training) – התאום הדיגיטלי של Treedis מאפשר לכל גורם רלוונטי להתנסות ולהתאמן על המוצרים והתהליכים בסביבה האמיתית.

4. ניהול ואחזקת מתקנים (Facilities Management) – התאום הדיגיטלי של Treedis מאפשר ניתוח וביצוע פעולות ובדיקות בשטח, זיהוי דפוסים ובעיות פוטנציאליות מראש, ומוביל לתחזוקה יעילה יותר ומונעת תקלות.

5. ניווט במתחמים סגורים (Indoor Navigation) – התאום הדיגיטלי של Treedis מאפשר הכוונה וניווט מודרך בסביבה האמיתית תוף מתן אפשרות לשילוב פעולות , מידע, הערות וכיוב’.

6. סימולציה (simulation) – התאום הדיגיטלי של Treedis מאפשר ביצוע סימולציות וירטואליות כדי לבחון את ההשלכות של שינויים במתקן, במוצר, בתהליך או בסביבה לפני יישומם בעולם האמיתי. המשמעות היא חסכון משמעותי בזמן ובעלויות.

הכלי של Treedis הוא כלי עוצמתי המשפר את היעילות, הבטיחות והחדשנות בארגונים!