הערכה וניהול סיכונים

Risk Assessment סיכון הוא אירוע שהתרחשותו עלולה לפגוע בארגון או בעובדיו כאשר הפגיעה עלולה לגרום לנזקים לרכוש החברה, לבריאות העובדים, לנזקים גופניים ו/או נפשיים.  ניהול סיכונים הוא תהליך שבו הנהלת הארגון ו/או מי מטעמה מזהה את הסיכונים העלולים לסכן את הארגון, להעריך את המשמעות שלהם, את סבירות ההתרחשות שלהם ואת הדרכים היעילות ביותר להתמודד איתם […]