הערכה וניהול סיכוני סייבר

Cybersecurity Risk Assessment סקר סיכוני סייבר הוא הליך תשאולי אשר מציף את פערי אבטחת המידע הקיימים מבחינת מבנה החברה, התרבות הארגונית בהיבט אבטחת מידע והגנת סייבר, מודעות של העובדים, הספקים, הקבלנים ועוד.  בדיקות אבטחת מידע /הגנה מפני מתקפות סייבר כוללות לא רק את מוכנות המערכת האבטחתית לשמירה על פרטיות המידע ולהתמודדות עם אירועי אבטחת מידע […]

הערכה וניהול סיכוני טכנולוגיות המידע

IT Risk Assessment ניהול סיכוני מערכות מידע הינו נדבך מרכזי במדיניות טכנולוגית מידע המהווה חלק ממדיניות של התאגיד הארגוני.  סיכון IT הינו כל סיכון ארגוני, אשר כרוך בשימוש, בעלות, הפעלת ואימוץ טכנולוגיות מידע בארגון.  מטרת ניהול סיכוני ה -IT הנה להבטיח שטכנולוגית המידע תומכת במימוש היעדים העסקיים של הארגון תוך השאת ערך מירבי בגין ההשקעות […]

הערכה וניהול סיכונים

Risk Assessment סיכון הוא אירוע שהתרחשותו עלולה לפגוע בארגון או בעובדיו כאשר הפגיעה עלולה לגרום לנזקים לרכוש החברה, לבריאות העובדים, לנזקים גופניים ו/או נפשיים.  ניהול סיכונים הוא תהליך שבו הנהלת הארגון ו/או מי מטעמה מזהה את הסיכונים העלולים לסכן את הארגון, להעריך את המשמעות שלהם, את סבירות ההתרחשות שלהם ואת הדרכים היעילות ביותר להתמודד איתם […]

אבטחה וביטחון

HLS & Security אמן מספקת כ”א ייעודי עם המאפיינים הנדרשים לטובת משימות תפעוליות בארגונים בטחוניים. ארגונים בטחוניים מאופיינים במערכות מורכבות ובירוקטיות אשר לעיתים נתקלו במספר קשיים תפעוליים:גיוס כ”א מיומן ולא מיומן למשימות הד-אוקגמישות ניהולית מוגבלתתהליכים איטיים (אישור/ תקצוב/ תקנון/ מיון/ גיוס/ וכו’) צוות ייעודי של אמן מציע לכם בתחום זה מגוון שירותים:הקמה ו/או ניהול מערכים […]

תחבורה – ניהול מערכי היסעים

Transportation מרבית מאזרחי המדינה מבלים את זמנם בנסיעה, בין אם זה במסגרת תפקידם או כדרך להגיע למקום עובדתם וממנו חזרה. הנסיעה משפיעה על מצב הרוח, וכתוצאה מכך יכולה להשליך על התפקוד היומיומי בעבודה, בלימודים או בכל מסגרת אחרת.  אגפי החינוך ברשויות המקומיות, מפעלים בינוניים מפעילים מערכי היסעים / הובלות אשר בחלק ניכר מהמקרים “סובלים” ממספר […]

עצמאות אנרגטית

Energy independence עצמאות אנרגטית היא מושג שזכה לתשומת לב משמעותית בשנים האחרונות, שכן ארגונים רבים שואפים לאבטח את מקורות האנרגיה שלהם ולהפחית את התלות בספקים חיצוניים.  יתרה מכך, הארגונים סובלים ממספר בעיות שעיקרן:הוצאות גדולות בתחום האנרגיהחוסר יעילות אנרגיתשימוש בטכנולוגיות ישנותזיהום ובעיות של איכות סביבה צוות מומחים מטעם חברת אמן מציע לכם בחינת מעמיקה של הנושא […]

ניהול פרויקטים הנדסיים בעולמות הבניה

Engineering Project Plans מנהל פרויקטים בבניה הוא בעצם האדם שמנצח על כל פרויקט הבניה שלכם.  הוא יעזור לכם לבחור את הקבלנים, יחבר ויסנכרן בין קבלני המשנה, יקבע תוכנית עבודה וידאג שהכל יתנהל כמו שצריך. חברת אמן באמצעות חברת הבת, אמיקן, מציעה לכם מגוון שירותים:פרוייקטים בתחומי הבינוי, השיפוץ והשימורפרוייקטים בתחומי תשתיות מים וביובפרוייקטי תמ”א 38/1 (תוספות […]

מתחמים וערים חכמות

Smart Campuses & Cities עיר חכמה היא חלק מחזון תכנוני הכולל שילוב בין טכנולוגיות מידע, תקשורת ופתרונות IoT באופן מאובטח במטרה לנהל באופן יעיל יותר את נכסי העיר.  עיר חכמה אינה רק התקנת פתרונות טכנולוגיים מסוגים שונים, אלא בעיקר תפיסה עולם ובחירת מודל מוביל לניהול העיר. קיימים כיום בעולם מודלים רבים של ערים חכמות, המגדירות […]

תוכניות אב לטכנולוגיות המידע

Strategic IT Plan תוכנית אב למחשוב או בשמה האחר תוכנית אסטרטגית למערכות המידע ומערך המחשוב הארגוני נועדה לספק לארגון מבט כולל וארוך טווח בתחום זה.  התוכנית נבנית בהלימה עם האסטרטגיה הארגונית / העסקית תוך יצירת קשר ותלות בינהן.  צוות אמן מביא איתו ידע, הבנה ומומחיות המבוססת על מתודולוגיות ו-BEST PRACTISE לתכנון ארוך טווח ותרגומו לתוכניות […]

תוכניות אב

Master Plan תוכנית אב או בשמה האחר תוכנית אסטרטגית ארגונית נועדה לספק לארגון מבט כולל וארוך טווח על האופן בו הארגון מתעתד לממש את חזונו ויעדיו.  התוכנית נבנית בהלימה עם האסטרטגיה הארגונית / העסקית תוך יצירת קשר ותלות בינהן.  צוות אמן מביא איתו ידע, הבנה ומומחיות המבוססת על מתודולוגיותו-BEST PRACTISE לתכנון ארוך טווח ותרגומו לתוכניות […]