IT Managed Services

שירות מנוהל למערכות מיידע ומערכי IT

שירותים מנוהלים של טכנולוגיות מידע ומערכי מחשוב מצריכים מומחיות, ידע, והבנה עמוקה בעולמות תוכן ובמודל של שירות מנוהל.

אמן מציעה למגוון לקוחותיה שירות מנוהל הכולל:
א. ניהול ותמיכה של משתמשי קצה
ב. ניהול ותמיכה של תשתיות המחשוב
ג. ניהול ותמיכת יישומים ארגוניים
ד. ניהול ותמיכה לכלל טכנולוגיות המידע ומערכי המחשוב בארגון
ה. ניהול ותמיכה בנושא/ים נבחר/ים ( תקשורת, מערכת ERP ועוד)
ו. ניהול ותמיכת מערך לטובת המשכיות ארגונית

התבססות על צוות אמן מאפשרות לארגון להינות מ-2 יתרונות בולטים:
א. מיקוד בנושאי הליבה הארגוניים
ב. קבלת שירותים מחברה מתמחה (אשר נסמכת על צוותי חברת הבת: סיסנת)

החברה מבססת את פעילותה על מגוון מתודולוגיות ייעודיות (TTM, ITSM ) ועל כלים לניהול השירות אשר משולם בהתאם לתפוקות.