BPO – Business Process Outsourcing

שירותים מנוהלים למערכים לוגיסטיים

שירותים מנוהלים של פעילויות תפעוליות אשר אינן בליבת הארגון מאפשרות לארגון להינות מ-2 יתרונות בולטים:
א. מיקוד בנושאי הליבה הארגוניים
ב. קבלת שירותים מחברה מתמחה המתמקדת בתפוקות נדרשות

חברת אמן מציעה ללקוחותיה שירותים מנוהלים למערכים לוגיסטיים במסגרתם מקבלת על עצמה אחריות מלאה ליצירה ואחזקה של תוצרים במגוון של רחב של נושאים ותהליכים המשלבים טכנולוגיות וזאת במטרה
לשפר את השירות,
לשםר את היעילות
להפחית עלויות תפעוליות.

צוות מומחים ייעודי מטעם אמן פועל ע”פ מתודולוגיות סדורות המשלבות כלים מובילים בתעשייה לטובת עמידה ביעדי הארגון והצגת ערך מוסף ללקוחותינו.

הלקוחות נהנים מאופרציה משומנת המציגה יתרון לגודל/