Procurement Arrays

מערכי רכש

שירותים מנוהלים של פעילויות תפעוליות בכלל ופעילויות רכש בפרט, אשר אינן בליבת הארגון מאפשרות לארגון להינות מ-2 יתרונות בולטים:
א. מיקוד בנושאי הליבה הארגוניים
ב. קבלת שירותים מחברה מתמחה המתמקדת בתפוקות נדרשות

חברת אמן מציעה ללקוחותיה שירותים מנוהלים למערכים רכש במסגרתם מקבלת על עצמה אחריות מלאה על פעילות הרכש של הארגון וזאת במטרה לשפר את השירות, היעילות ולהפחית עלויות תפעוליות.

צוות מומחים ייעודי מטעם אמן אשר נהנה מאופרציה משומנת ומיתרון לגודל, פועל בהתאם למתודולוגיות סדורות לטובת עמידה ביעדי הארגון והצגת ערך משמעותי ללקוחות החברה.