Hardware Testing

בדיקות לרכיבי חומרה וצב”דים

חברת אמן מספקת מגוון רחב של שירותי בדיקות חומרה ללקוחות הפועלים בתחום ההנדסי. 

מהנדסים, הנדסאים וטכנאים בתחומי אלקטרוניקה, חשמל, מכניקה, זיווד וחימוש מטעם החברה מבצעים בדיקות באופן שוטף במעבדות הבדיקה של הלקוח. 

השירותים כוללים תחזוקת צבד”ים, תיקוני שבר, תיעוד צבד”ים, בדיקות סביבה, תכן הנדסי, הנדסת המשך ועוד. שירותים אלו מסופקים בדרך כלל במעבדות הבדיקה של הלקוח. 

שירותי בדיקות חומרה ניתנים במודל עסקי של חבילות עבודה באתר הלקוח באחריות החברה, או על פי דרישה לשירותי מומחים באחריות וניהול הלקוח.

תחומי פעילות והשירותים המוצעים ללקוחותינו כוללים :
POD/DVT – Proof of Design
RT Validation
ליווי פרויקטים בבדיקות סביבה/EMI
ליווי פרויקטים
תמיכה בתהליכי Debug של מוצרים חדשים בשלבי פיתוח השונים.
הכנת המוצר לניסויי טיסה באתר הלקוח.
תחום אלקטרו-אופטיקה
אחזקת צב”דים ותיקוני שבר
תיעוד צב”דים