Transportation

תחבורה – ניהול מערכי היסעים

מרבית מאזרחי המדינה מבלים את זמנם בנסיעה, בין אם זה במסגרת תפקידם או כדרך להגיע למקום עובדתם וממנו חזרה.

הנסיעה משפיעה על מצב הרוח, וכתוצאה מכך יכולה להשליך על התפקוד היומיומי בעבודה, בלימודים או בכל מסגרת אחרת. 

אגפי החינוך ברשויות המקומיות, מפעלים בינוניים מפעילים מערכי היסעים / הובלות אשר בחלק ניכר מהמקרים “סובלים” ממספר בעיות:
רמת שירות נמוכה בכל הנוגע להיסעים והובלה
עלויות גבוהות 

צוות מומחים מטעם אמן מציע לכם שירותי ניהול מערך ההיסעים / ההובלה של הארגון אשר במסגרתו יבחן המצב הנוכחי, ימופו הבעיות והפערים ותוצגנה חלופות ותוכנית ייעול / שיפור. 

הצוות מביא איתו ניסיון רב ומומחיות בתחום והוא דואג במסגרת אחריותו בתחום הניהול והבקרה לשלב טכנולוגיות יעודיות ליצירת תמונת מצב בזמן אמת להנהלת הארגון ולקוחותיו. 

הצוות אף דואג במקביל להוזלה של מערכי ההובלה וההיסעים תוך ניהול ההסכמים וההתחשבנות מול הספקים וזאת לצד הקפדה על רמת השירות ושביעות רצון של הארגון ולקוחותיו.

באמצעות שירות זה הצוות מצליח בזמן קצר לייעל, להוזיל ולהעלות את שביעות הרצון של כלל הגורמים המעורבים!