HLS & Security

אבטחה וביטחון

אמן מספקת כ”א ייעודי עם המאפיינים הנדרשים לטובת משימות תפעוליות בארגונים בטחוניים.

ארגונים בטחוניים מאופיינים במערכות מורכבות ובירוקטיות אשר לעיתים נתקלו במספר קשיים תפעוליים:
גיוס כ”א מיומן ולא מיומן למשימות הד-אוק
גמישות ניהולית מוגבלת
תהליכים איטיים (אישור/ תקצוב/ תקנון/ מיון/ גיוס/ וכו’)

צוות ייעודי של אמן מציע לכם בתחום זה מגוון שירותים:
הקמה ו/או ניהול מערכים תפעולים ושירותים יעודיים למגוון רחב של תחומים: היסעים, שמירה, מנהלה ועוד.
גיוס מנהלים ועובדים במגוון רחב של מקצועות במודל של מיקור חוץ או השמה
הקמה וניהול מנהלות יעודיות לתחומים שונים אשר להן גמישות ניהולית ותפעולית מלאה (הרחבה/ צמצום בהתאם לצרכים המשתנים)
מערכים רזים ויעילים במגוון תחומים הפועלות בהתאם לשיטות התחשבנות המותאמות ללקוח

צוות זה פועל בהצלחה מול ארגונים רבים ומגוונים ומצליח להגיע להישגים ראויים!