Revenue Growth

צמיחה ארגונית

כאשר השינוי הם הגורם הקבוע היחידי, ארגוני העולם החדש חייבים לאמץ לעצמם חשיבה צומחת – Growth Mindset
ארגונים נדרשים:
להתאים את עצמם לסביבה המשתנה
לטפח חוסן וגמישות בכל הרבדים:
עסקית, תפעולית,
טכנולוגית לרבות היכולת לעבוד בסביבה מטריציונית, רוויית אי ודאות. 

אמן מציעה לארגונים תהליך מובנה של התמקדות בצמחיה אישית/ארגונית, בנכונות ללמוד ולאמץ רעיונות חדשים, ובלקיחת סיכונים מחושבים במטרה להגדיל את פעילות הארגון. 

צוות מומחים מטעם אמן מוביל יחד עם המנכ”ל והנהלת הארגון תהליכי הבראה שינוי וצמיחה. 

אנו עוסקים בזיהוי היתרונות התחרותיים, מנועי צמיחה, בייעול של ניהול השיווק והמכירות בארגון בכדי לאפשר לכם להגיע להרחבת תחומי הפעילות, הגדלת מחזורי המכירות ובעיקר הגדלת הרווחיות. 

אנו רואים במרכזו של התהליך, את היכולת שלנו להניע ארגונים מנהלים ובעלי חברות “להרים את הראש” ולא לפחד לצאת מאזורי הנוחות שפעמים רבות מהווים מלכודות מוות לארגונים הדורכים במקום.