Engineering Project Plans

ניהול פרויקטים הנדסיים בעולמות הבניה

מנהל פרויקטים בבניה הוא בעצם האדם שמנצח על כל פרויקט הבניה שלכם. 

הוא יעזור לכם לבחור את הקבלנים, יחבר ויסנכרן בין קבלני המשנה, יקבע תוכנית עבודה וידאג שהכל יתנהל כמו שצריך.

חברת אמן באמצעות חברת הבת, אמיקן, מציעה לכם מגוון שירותים:
פרוייקטים בתחומי הבינוי, השיפוץ והשימור
פרוייקטים בתחומי תשתיות מים וביוב
פרוייקטי תמ”א 38/1 (תוספות וחיזוק) ותמ”א 38/2 (פינוי בינוי)

במסגרת זו צוות ייעודי מטעם החברה מבצע תיאום, תכנון וניהול מלא של הפרוייקט, פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה, מעקב אחר עמידה בעלויות ובלוחות זמנים, ניהול מו”מ והתקשרות מול מתכננים, יזמים, קבלנים ומשרדי עורכי דין, כתיבת מכרזים קבלניים וליווי ההליכים המכרזיים, כתיבת מפרטים טכניים, הכנת פרוגראמות, ביצוע בדיקות איכות עד הוצאת היתרי בניה.

לרשות החברה עומדים מהנדסים והנדסאים ותיקים ומובילים בתחומם בעלי ידע וניסיון רב בניהול פרוייקטים הנדסיים. 

לחברה עשרות לקוחות מהמגזר הציבורי / ממשלתי לצד לקוחות מהמגזר הפרטי.