Smart Campuses & Cities

מתחמים וערים חכמות

עיר חכמה היא חלק מחזון תכנוני הכולל שילוב בין טכנולוגיות מידע, תקשורת ופתרונות IoT באופן מאובטח במטרה לנהל באופן יעיל יותר את נכסי העיר. 

עיר חכמה אינה רק התקנת פתרונות טכנולוגיים מסוגים שונים, אלא בעיקר תפיסה עולם ובחירת מודל מוביל לניהול העיר.

קיימים כיום בעולם מודלים רבים של ערים חכמות, המגדירות עצמן באופנים שונים – לכולן מכנה משותף אחד: הן מציבות את הטכנולוגיה כמרכיב מרכזי לחדשנות, יעילות ושיפור המערכות העירוניות כשהתושב נמצא במרכז והמערכות יוצרות סביבו סביבה תומכת כוללת.

בבסיס זוהי תפיסה אסטרטגית רחבה, המבוססת על הבנה מעמיקה של המערך הטכנולוגי, התכנוני, והכלכלי-חברתי של העיר. 

צוות מומחים ייעודי מלווה את העיר החל מהשלב הרעיוני, בניית אסטרטגיה, תוכנית מימוש ומעבר מדורג, בחינת פתרונות מקומיים ובינלאומיים למרכיבי הפתרון עד מימוש מלא. הצוות מלווה את העיר בהתאמה של הפתרונות לצרכים המקומיים ואף קובע יעדים ומדדים באמצעותם בוחן את אופן יעילות התוכנית.

בחלק מהמקרים מצטרפים לצוות מנהלי פרויקטים בכירים אשר להם הידע, הניסיון והמומחיות בהקמה והטמעה של מרכיבים / מערכות במכלול של עיר חכמה.

ניהול יעיל ונכון של מהלך זה מחולל שינויים גדולים ומעצים את העיר ותושביה!