Service Desks

מערכי שירות

אחד הנושאים שהפכו למרכזיים וחשובים ביותר עבור ארגונים רבים הוא התחום של השירות וחווית לקוח כוללת. 

לקוחות שבעי רצון מהוויים בסיס להצלחה ארגונית / עסקית, אשר מהווה גם פלטפורמה להזדמנויות עסקיות / ארגוניות נוספות. 

צוות מיומן ומנוסה אמן מציע ללקוחתיה תהליך מובנה במסגרתו משפרים את השירות ואת חווית הלקוח הכוללת. השירות כולל בין היתר את השלבים הבאים:
מיפוי ראשוני של חוזקות וחולשות של מערך השירות
ביצוע ראיונות עומק עם עובדים ומנהלים ומול מגוון לקוחות פעילים וכאלה שעזבו
בחינה של טכנולוגיות וכלים (מרכזיה, CONTACT CENTER, רב ערוציות ועוד)
ניתוח הממצאים והמלצה לגיבוש אסטרטגית שירות עדכנית ברמת ההנהלה
הצגת תוכנית מעבר מהמצב הקיים למצב הרצוי הכוללת בין היתר שיפור / שינוי של תהליכי השירות אל מול הלקוחות השונים
ביצוע הדרכות לשיפור מיומנויות ניהול ותקשורת מול סוגי הלקוחות השונים.
התאמת הכלים והמערכות הטכנולוגיות התומכות במערך השירות ללקוח
הטמעה בקרה ובעיקר ליווי בשטח של היישום וההמלצות לשיפור /שינוי מול העובדים והמנהלים
מעקב ובקרה אחר ההתקדמות תמימוש תוכנית המעבר והתוצאות המתקבלות

במסגרת ליווי הלקוח הצוות מציג באבני דרך מוגדרות אופן ההשפעה והתוצאות המתקבלות מול המתוכנן. 

לחברה ניסיון עשיר במגוון מגזרים כאשר במרבית מהמקרים הצוות מצליח לחולל שינויים גדולים ברמת השירות ובחווית הלקוח ומעצים את אנשי השירות ומנהליו!