Guiding & Consulting

ייעוץ וליווי מנהלים

ניהול ארגון ועובדים הוא ׳עסק׳ מורכב הדורש התמודדויות עם מגוון רחב של נושאים הכוללים:
אתגרים,
משימות,
החלטות
וסוגיות מקצועיות מגוונות.

לצד כל אלה, על המנהל להנהיג ולהוביל את ארגונו לרבות היחידות השונות להישגים, תוך עמידה ביעדים ומטרות. 

אמן מציעה שירות חוויתי של אימון וליווי מנהלים אשר מאפשר למנהלים לקבל את התובנות והכלים הדרושים ליצירת שיטת עבודה מובנית אר מותאמת לאתגרי הארגון אשר מביאה תוצאות ומשפרות את הביצועים של הארגון.

הליווי מאפשר לייצר סדר, להגדיר תחומי אחריות וגבולות גזרה ברורים ולשפר משמעותית את ביצועי המנהלים וכתוצאה מכך של הארגון עליו הם אחראים ועובדיו. תהליך אימון וליווי מנהלים, מתחיל מהכרת הגורמים הפועלים בארגון, האתגרים הקיימים, ולאחר מכן בניית תוכנית פיתוח מנהלים ייעודית שמטרתה להציב יעדים ולעמוד בהם לאורך זמן. 

כחלק מהתהליך, צוות אמן יעניק כלים ייחודיים, יעביר סדנאות אימון בהתאמה אישית וייבנה סדר יום יעיל למנהל או לבעל העסק. 

מומחי אמן כמובן אינם פוסחים במסגרת התהליך להתייחס בכובד ראש למרכיב האנושי / רגשי.