Employees’ Performance

ביצועי עובדים

תהליך שיפור הביצועים מתחיל החל מהיום הראשון שבו העובד נקלט לארגון ועד יומו האחרון בארגון. הציפייה מעובד לעמוד ביעדי הארגון החל מיומו הראשון הינה טעות קריטית היכולה לשבור את רוחו של העובד מהר מאוד.

על מנת לבנות תכנית אפקטיבית לשיפור ביצועים יש לנקוט בכמה שלבים
א. צפייה בביצועי העובד – רמת הביצועים של כל עובד שונה ולכן לכל עובד יש להתאים תכנית שונה לשיפור ביצועים. על מנת להתאים את התכנית הנכונה יש לתצפת על ביצועי העובד (אפקטיביות, בקרות, זמינות וכו’.)
ב. ניתוח ביצועי העובד – לאחר איסוף הנתונים יש להקדיש זמן לנתח את ביצועי העובד ביחס ליעדי שהוצבו לו וביחס לחבריו לצוות
ג. בניית תכנית לשיפור ביצועים – על מנת למנוע עומס על העובד, רצוי כי בעת בניית התוכנית לשים דגש על התחומים בהם העובד מפיק את הביצועים הנמוכים ביותר ולעת עתה להימנע משימת דגש נוסף על ביצועים “בינוניים” או “טובים” אשר אותם אנחנו רוצים לשפר. חלק משמעותי בהצלחה היא קביעת המדדים הנכונים!
ד. שיקוף לעובד –רצוי לשקף לעובד את ביצועיו ולהציג בפניו את תכנית שיפור הביצועים שהוצבה לו.
ה. משבו את העובד – קביעת תכנית לשיפור ביצועים עם מעקב ומשוב תדיר ומסודר
ו. שתפו – הרגשת שותפות יכולה לשפר את מחויבות העובד למקום העבודה.
ז. האצילו סמכויות –”המנהל הטוב ביותר הוא זה שיש לו חוש מספיק לבחור אנשים טובים שיעשו מה שהוא רוצה ושיש לו ריסון עצמי לא להתערב כאשר הם עושים זאת”.
ז. העצימו את העובדים – תהליך המאפשר לעובדים לחשוב ולפעול באופן עצמאי, להיות יותר פרודוקטיביים, לויאליים, ובעלי ביטחון עצמי.
ח. אמרו תודה –חשוב לתת לעובדים הרגשת הערכה ומילה זו יכולה לעשות את ההבדל. 

צוות מומחים ייעודי מטעם אמן מלווה ארגונים רבים ומגוונים בשירות זה ומצליח לחולל שינויים גדולים ולהעצים את העובדים והארגון!