Business Strategy

אסטרטגיה ארגונית

אסטרטגיה ארגונית הנה מכלול של מהלכים אשר באמצעותם יוכל הארגון לממש את חזונו ויעדיו.
אסטרטגיה ארגונית מתייחסת להווה ומציעה פתרונות לעתיד לא ידוע. 

בין אם תרצו לקבוע סדרי עדיפויות חדשים לארגון שלכם, להתוות תכניות לצמיחה, לקבוע ‏מפת דרכים, לזהות מנועי צמיחה, ניתוח היתרונות היחסיים או לתכנן את החלטות המשמעותיות במיקוד והשקעות הארגון – תזדקקו לתוכנית אסטרטגית.

אנו נסייע לכם לבנות מפת דרכים אסטרטגית ותובנות חכמות שיאפשרו תוכנית שתהווה מסגרת לפעולות, לכיוון ולהחלטות שתלוונה אתכם מה-“מצוי” לרצוי” שלב אחר ‏שלב, כאשר כל אחד מהשלבים בתוכנית מתבסס ותלוי בשלב שקדם לו.‏

האסטרטגיה תכלול ארבעה נדבכים מרכזיים:
הכרות עם הארגון שלנו,
היכרות עם השוק והמצב הקיים,
גיבוש חזון וקביעת יעדים, יצירת תכנית פעולה,
ביצוע מדידה ושיפור. 

לאורך השנים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, ארגונים מסחריים ותאגידים גדולים נעזרים בשירותיה של חברת אמן בכדי לתרגם חזון למציאות. אנו משלבים בתהליך האסטרטגיה יועצים אסטרטגיים בינלאומיים, בכירים באקדמיה ובעלי תפקידים בכירים מהמובילים במשק.