Digital Strategy

אסטרטגיה דיגיטלית

בזירה תחרותית שלא מפסיקה להשתנות ולהתפתח, קריטי לכל ארגון, קטן כגדול, להגדיר לעצמו תכנית אסטרטגית ובעקבותה אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית: הלב הפועם מאחורי כל פעילות שיווקית שמייצרת תוצאות. 

אסטרטגיה דיגיטלית מתייחסת לתכנון וליישום של כלל פעילויות הדיגיטל של הארגון אשר כוללות בין היתר:
מיפוי מצב קיים ( ברמת הארגון, הלקוחות והמתחרים ),
יעדים מדידים,
מאפייני קהלי יעד,
ערוצי שיווק והסינרגיה שבינהם
תוכנית מפורטת למימוש לרבות תוכנית מעקב ובקרה.

מומחי ה-Digital של חברת אמן מלווים חברות בטרנספורמציה דיגיטלית מקצה לקצה: החל משלב האסטרטגיה, דרך העיצוב וכלה ביישום התוכנית לרבות פרקי הטכנולוגיה. 

הצוות משלב Best practice לצד היכרות מעמיקה עם מאפייני השוק הישראלי, בונה צוות עבודה משולב (לקוח וספק) המבוסס על שילוב של מומחי תוכן מובילים רלוונטיים.