Organizational Processes Optimization

אופטימיזציה של תהליכים ארגוניים

אחד מהשירותים המתמחים של אמן הינו שירותי אופטימיזציה של תהליכים ארגוניים. 

תחילתו של השירות בהגדרת פונקציות המטרה: כלכלית, תפעולית, שירותית, פיננסית.

במסגרת השירות צוות מטעם החברה מנהל פרויקט רב שלבי שבסיומו מושגת התייעלות תפעולית, מותאמים משאבים אנושיים וטכנולוגיים ומבוצעת התאמה ארגונית נדרשת. 

אנו מציעים שירות המבוסס על מתודולוגיה מובנית הכולל את 10 השלבים הבאים:
אפיון תהליכים
הבנת צרכי הלקוח
איתור בעלות על תהליך
איתור איזורים בהם יש חוסר יעילות בתהליך
איתור צווארי בקבוק בתהליך
הגדרת בקרת התהליך
תיעוד התהליך
מדידת ביצועים
בנית תוכנית לשיפור מתמיד לתהליך
הטמעת המתודולוגיות Lean Six Sigma – – מתודולוגיות מובילות לשיפור תהליכים

זכרו כי תהליך נכון מחולל שינויים גדולים ומעצים את העובדים והארגון!