Manufacturing Execution

ניהול רצפת הייצור

אמן מציעה ללקוחתיה צוותי משימה אשר מקימים ומנהלים בשוטף את רצפת הייצור אצל לקוחותינו. 

בפרויקטים מסוג זה, צוות ייעודי לומד את תהליכי הייצור, ממדל את קו הייצור, מלווה, מטמיע ובוחן את מידת האפקטיביות של קו הייצור ואף מעדכן את המודל. 

צוות אמן מקדם באמצעות מתודולוגיה סדורה מספר מטרות במסגרת רצפת הייצר:
סטנדרטיזציה ואחידות,
ייעול תהליך הדיווח
שקיפות המידע לכל בעלי העניין
יכולת לעקוב אחר המוצר ואחר שלבים
מעקב אחר מלאי בתהליך והזמנות
יכולת ניהול זמני תקן מדויקים.
שיפור נצילות משאבים
ניהול זמני השבתה
שיפור יכולת בקרת פגמים/תקלות וקבלת החלטות בזמן קצר. 

במסגרת שירות זה, צוותי אמן מביא את רצפות הייצור ליעילות תפעולית, דואג לשיפור איכות הייצור, ולתרומה בעקיפין לעמידה בקצבי האספקות. 

מימוש של תהליכי עבודה נכונים בהתאם למתודולוגיה סדורה יתבטאו בסופו של דבר בייעול וחסכון כספי לארגון.